Umocňuje první dojem

Cílem kvalitního grafického návrhu je vytvořit originální vzhled, který je přehledný a intuitivní. Při tvorbě se vždy zaměřuji na cílovou skupinu, pro kterou budou webové stránky určeny. Barvy a ovládací prvky přizpůsobuji tak, aby zákazník získal okamžitou představu o nabízených produktech nebo službách.

Vzbuzuje důvěru

Spousta podnikatelů se nevědomky připravuje o nové zákazníky jen proto, že pro svou propagaci zvolila zastaralá řešení, která většinou nikoho neosloví. Takový web může znamenat nemalé finanční ztráty v podobě ušlého zisku. Je tedy zapotřebí vzbudit v zákazníkovi dostatečný pocit důvěryhodnosti, aby pro své potřeby nemusel hledat jiného dodavatele. 

Pomáhá budovat image

Vstoupit do povědomí potenciálního zákazníka vyžaduje kvalitní služby. Je potřeba si připomenout, že kvalita je zákazníky považována za samozřejmost, nikoliv za výjimečnost. Vynasnažím se podpořit Vaše podnikání na internetu kvalitním grafickým návrhem, který bude charakterizovat image firmy. Použití stávajícího firemního stylu (Corporate Identity) je samozřejmostí.

Jaký je postup při objednání?

  • V dalším kroku si prostřednictvím objednávkového formuláře zvolíte služby, o které máte zájem a vyplníte základní informace týkající se Vašeho projektu. 
  • Po objednání Vám bude vytvořen zákaznický účet. 
  • Zde můžete zobrazit detail objednávky a sledovat průběh jejího zpracování. 
  • Poprosil bych Vás o nahráni loga a tématických fotografií. Pokud fotografie nemáte připraveny, využiji jako zdroj profesionální fotobanky.
  • Zpracuji grafický návrh, který Vám po dokončení zašlu k posouzení.
  • V případě korektury se provedou potřebné úpravy a návrh bude znovu zaslán k Vašemu posouzení.
  • Po odsouhlasení, si můžete stáhnout zdrojové soubory návrhu ve formátu PSD, včetně doplňkových služeb.

Reference webových stránek

Pozn.: Pro přepínání náhledů můžete použít šipky na klávesnici (doleva / doprava).